HigerHome.com-فنگ-شویی-در-مبلمان

فنگ شویی مبلمان و 8 اصل مهم در چیدمان

فنگ‌شویی علم یا فلسفه‌ای قدیمی‌ست که بر چیدمان المان‌های و ترکیب عناصر از نظر جنس، رنگ، حجم و... در فضای داخلی تمرکز دارد تا محیط به تعادل لازم برسد و انرژی مثبت در آن جریان داشته باشد. این علم، بر این باور است که برخی از اشیاء و اجسام حاضر در محیط قادر به انعکاس انرژی منفی هست...

ادامه مطلب